Αντιμυλλέριος ορμόνη (Anti – Mullerian Hormone AMH): H ορμόνη της γονιμότητας

Αντιμυλλέριος ορμόνη (Anti – Mullerian Hormone AMH): H ορμόνη της γονιμότητας

Τι είναι η αντιμυλλέριος ορμόνη;

Η AMH ή αντιμυλλέριος ορμόνη, είναι μια ουσία (πρωτεΐνη) που παράγεται από τους ιστούς των γεννητικών οργάνων: τους όρχεις στους άνδρες (στα κύτταρα Sertoli) και τις ωοθήκες στις γυναίκες στα κοκκιώδη κύτταρα (των δομών δηλαδή όπου αναπτύσσονται τα ωάρια). H ΑΜΗ αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το συνολικό αριθμό των ωοθυλακίων που ‘’απομένουν’’ στις ωοθήκες και είναι ιδιαίτερα σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της απόκρισης των ωοθηκών σε επικείμενη προσπάθεια εξωσωματικής.

Η τιμή της ΑΜΗ αποτελεί απόλυτο κριτήριο για τη γονιμότητα της γυναίκας;

Η τιμή της ΑΜΗ δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο για τη γονιμότητα της γυναίκας. Η ποσότητα των ωαρίων δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το αν μια γυναίκα έχει την ικανότητα να γίνει μητέρα. Πάντα πρέπει να συνδυάζεται με τις άλλες ορμόνες καθώς και με την κλινική εικόνα στο υπερηχογράφημα, την ποιότητα των ωαρίων, την χρωμοσωμική δομή τους και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη. Μόνο τότε ο γιατρός μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές της AMH στις γυναίκες;

Η μέτρηση της ΑΜΗ μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μέρα του κύκλου σας, χωρίς να έχει προηγηθεί νηστεία. Τα επίπεδα ποικίλουν από εργαστήριο σε εργαστήριο αλλά κυμαίνονται ως εξής: