Εγκυμοσύνη 1ος-2ος μήνας

Εγκυμοσύνη 1ος-2ος μήνας

Εγκυμοσύνη 3ος-4ος μήνας

Εγκυμοσύνη 3ος-4ος μήνας

Εγκυμοσύνη 5ος-6ος μήνας

Εγκυμοσύνη 5ος-6ος μήνας

Εγκυμοσύνη 7ος-8ος μήνας

Εγκυμοσύνη 7ος-8ος μήνας

Εγκυμοσύνη 9ος μήνας

Εγκυμοσύνη 9ος μήνας

Εγκυμοσύνη μαιευτήριο και τοκετός

Εγκυμοσύνη μαιευτήριο και τοκετός

Θηλασμός

Θηλασμός

Στο σπίτι

Στο σπίτι

Εγκυμοσύνη 24-28 εβδομάδες

  • Εάν παίρνετε άδεια μητρότητας, ενημερώστε γραπτώς τον εργοδότη σας τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν σταματήσετε να δουλεύετε
  • Εάν διεκδικείτε επίδομα μητρότητας ενημερώστε γραπτώς τον εργοδότη σας τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν σταματήσετε να δουλεύετε (δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν στην Ελλάδα)