Κύστεις

Οι κύστεις είναι χώροι γεμάτοι με υγρό που αναπτύσσονται στις ωοθήκες μιας γυναίκας.Οι κύστεις έχουν ποικιλία μεγεθών, από μερικά εκατοστά έως 20-25 εκατοστά και οφείλονται σε ποικίλα αίτια. Οι περισσότερες κύστεις ωοθηκών είναι καλοήθεις όχι καρκινικές. Η θεραπεία που ακολουθείται κάθε φορά είναι ανάλογη της διάγνωσης.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι κύστεων είναι :

  • Αιμορραγικές κύστεις
  • Κύστεις ωχρού σωματίου
  • Ενδομητριοειδείς κύστεις ή ενδομητρίωμα
  • Πολυκυστικές ωοθήκες
  • Δερμοειδείς κύστεις
© 2021 Chandakas Clinic. Powered by κατασκευή ιστοσελίδων