Το μέλλον της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Το μέλλον της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΔΩ

-Καινοτομίες & νέα επιτεύγματα στις θεραπείες γονιμότητας που αλλάζουν τα δεδομένα-

 

Σήμερα στην Ευρώπη, η Ελλάδα κατέχει ένα από τα  υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας με την εφαρμογή των πιο πρωτοποριακών τεχνικών έχοντας στο πλάι της την ελληνική νομοθεσία που είναι πλέον από τις πιο προοδευτικές. Η εξωσωματική γονιμοποίηση εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες μεθόδους, καινοτόμες τεχνικές και επιτεύγματα με την υποστήριξη της τεχνολογίας , κάνοντας τη διαδικασία περισσότερο απλή και λιγότερο περιπλοκή για τη γυναίκα, αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας. Παρακάτω θα αναλύσουμε κάθε μια από αυτές.

-Τα τελευταία 2 χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και η μηχανική μάθηση (machine learning) αποτελούν τα νέα βασικά εργαλεία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Με την βοήθεια αυτών, έχει αναπτυχθεί νέος εργαστηριακός εξοπλισμός, με στόχο τη σωστή επιλογή γαμετών και εμβρύων, την πρόβλεψη του αποτελέσματος της θεραπείας και την ταχύτερη επίτευξη  εγκυμοσύνης, σε πολύ υψηλότερα ποσοστά.

-Σημαντικό είναι να αναφερθεί, η ανάπτυξη  του Time Lapse Imaging, που αποτυπώνει φωτογραφικά τα έμβρυα στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας τους  στο εργαστήριο, με στόχο τη μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους. Με αυτόν τον τρόπο οι εμβρυολόγοι μπορούν να αποφασίσουν με περισσότερα κριτήρια ποιο έμβρυο είναι ικανό να μας οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα επιλέγοντας  το καταλληλότερο έμβρυο αυτοματοποιημένα. Ακόμη μια τέτοια καινοτομία είναι το αυτοματοποιημένο σύστημα κρυοσυντήρησης ωαρίων, με στόχο τη διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών κατάψυξης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου.

-Το PRP (πλάσμα αίματος πλούσιο σε αιμοπετάλια) είναι μια νέα και πολύ αποτελεσματική μέθοδος στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Το PRP ενδομητρίου μπορεί να ευνοήσει το πάχος του ενδομητρίου αποτελώντας μία θεραπευτική πρόταση για το λεπτό ενδομήτριο καθώς το επαρκές πάχος  είναι ένας βασικός παράγοντας για την εμφύτευση των εμβρύων και την εγκυμοσύνη. Αποτελέσματα αρκετών μελετών αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της τεχνικής PRP στην ανάπτυξη του ενδομητρίου και ως συνέπεια τα αυξημένα ποσοστά εγκυμοσύνης. Η διαδικασία της αναζωογόνησης του ενδομητρίου είναι μια ασφαλή, ανώδυνη διαδικασία και δεν απαιτείται νάρκωση. Πραγματοποιείται στο ιατρείο, κάνοντας  αρχικά  λήψη αίματος από την ασθενή, εν συνεχεία το αίμα επεξεργάζεται από τον ειδικό εξοπλισμό (τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια διαχωρίζονται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τον ορό αίματος μέσω της φυγοκέντρησης) και έπειτα πραγματοποιείται η έγχυση στο ενδομήτριο. Η διαδικασία είναι παρόμοια με το τεστ Παπανικολάου. Μετά τη θεραπεία παρουσιάζεται σταδιακά αύξηση του πάχους του ενδομητρίου ώστε να καταστεί δυνατή η εγκυμοσύνη. Γυναίκες  που έχουν σοβαρά προβλήματα με την πάχυνση του ενδομητρίου τους, παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση μετά τη θεραπεία.

Το PRP ωοθηκών ή αλλιώς η Αναζωογόνηση Ωοθηκών (Ovarian Rejuvenation) ειναι μια νέα και αξιόλογη διαδικασία που προσφέρει στα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν βιολογικό́ παιδί́, αντί́ της δωρεάς ωάριων. Ευνοεί την φυσική́ παραγωγή́ των ωοκυττάρων στις ωοκυττάρων ελπίδα σε γυναίκες που βρίσκονται σε προχωρημένη αναπαραγωγική́ ηλικία και έχουν μειωμένο αριθμό́ και συνηθώς κακής ποιότητας ωάρια.

- Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (pre-implantation genetic screening , PGS συνίσταται  κυρίως  στη  μελέτη  των χρωμοσωμάτων του έμβρυο, δηλαδή εάν τα κύτταρα σε ένα έμβρυο περιέχουν τον κανονικό αριθμό χρωμοσωμάτων και είναι υγιή. Αφού το έμβρυο μεγαλώσει στο εργαστήριο, συνήθως γίνεται βιοψία την ημέρα 3 ή 5 (στάδιο βλαστοκύστης) της ανάπτυξης του εμβρύου. Μερικά κύτταρα εμβρύου αποστέλλονται έπειτα σε ένα εξωτερικό εργαστήριο το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία που απαιτείται για να μετρήσει τον αριθμό των χρωμοσωμάτων μέσα σε κάθε κύτταρο. Ελέγχονται και τα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων για αριθμητικές ή δομικές ανωμαλίες που μπορεί να εμποδίζουν την εμφύτευση του εμβρύου, να προκαλούν επανειλημμένες αποβολές ή να οδηγούν σε γέννηση πασχόντων παιδιών. Η επιλογή  και  μεταφορά στη  μήτρα  ευπλοειδών  εμβρύων  (έμβρυα με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων) αυξάνει  σημαντικά  τα  ποσοστά  επιτυχίας  στην  εξωσωματική  γονιμοποίηση. Το PGS απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών καθώς το ποσοστό των χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα έμβρυα αυξάνει όσο αυξάνει η ηλικία των γυναικών, σε περιπτώσεις πολλαπλών αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης και ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών ή οικογενειακό ιστορικό χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

 

-Νέα εξατομικευμένα τεστ για τη διάγνωση της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου κατά τη διάρκεια του παραθύρου εμφύτευσης (WOI), είναι σε θέση να προσδιορίσουν την καλύτερη στιγμή του ενδομητρίου για να μεταφερθεί ένα έμβρυο αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς εμφύτευσης και εγκυμοσύνης. Το ER Map® και ERA test είναι μοριακά διαγνωστικά εργαλεία που βασίζονται στην ανάλυση έκφρασης γονιδίων με λειτουργική συνάφεια στη διαδικασία της δεκτικότητας του ενδομητρίου και στην ανοσολογική απόκριση που σχετίζεται με την επιτυχή εμφύτευση εμβρύου. Όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μπορούν να επωφεληθούν από τον ακριβή προσδιορισμό του παραθύρου εμφύτευσης. Περίπου το 30% των ασθενών έχουν ένα εκτοπισμένο παράθυρο εμφύτευσης (WOI). Η δοκιμή αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη ακόμη και σε ασθενείς χωρίς εμφανή ενδομήτρια προβλήματα, κανονική μήτρα και φυσιολογικό πάχος ενδομητρίου.

 

-Σημαντικό επίτευγμα έχει σημειωθεί σε ότι αφορά την ελάττωση της ποσότητας ορμονών και του αριθμού των χορηγουμένων ενέσεων όπως ο τροποποιημένος φυσικό κύκλος - minimal stimulation in vitro fertilization ή Mini IVF που παρέχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας ενώ χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερη φαρμακευτική αγωγή. Η MINI IVF ελαχιστοποιεί τη ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις θεραπείες γονιμότητας , αυξάνοντας τις πιθανότητες εγκυμοσύνης ενώ μπορεί να δώσει πλεονάζοντα έμβρυα προς κατάψυξη με σκοπό τη χρήση τους σε έναν μεταγενέστερο κύκλο.

 

Φαίνεται λοιπόν πως το 2021, η τεχνολογία έχει ιδιαίτερη επιρροή και στον κλάδο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής η οποία τείνει να εξελίσσετε με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα απαιτούν την εμπειρία και την επίβλεψη εξειδικευμένων ιατρών για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

© 2021 Chandakas Clinic. Powered by κατασκευή ιστοσελίδων