Κολποσκόπηση

Η κολποσκόπηση είναι μια απλή και ειδική  εξέταση, που επιτρέπει στον ιατρό να αποφασίσει αν χρειάζεται θεραπεία μετά από ένα μη φυσιολογικό Τεστ Παπ που δείχνει αλλοιώσεις  ή όταν το HPV DΝΑ τεστ,  δείχνει στελέχη HPV υψηλού κινδύνου, όπως και για την παρακολούθηση γυναικών που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την εφαρμογή θεραπειών τραχήλου (π.χ. Loop), εξετάζει τον τράχηλο της μήτρας αλλά και τον κόλπο, σε μεγέθυνση.

-   Η κολποσκόπηση είναι μια εντελώς ανώδυνη εξέταση, που γίνεται στο ιατρείο και για την οποία δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

- Η κολποσκόπηση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου εκτός και αν υπάρχει έντονη κολπική αιμορραγία. Καλό θα ήταν να αποφεύγεται η χρήση κολπικών κρεμών πριν την κολποσκόπηση.

- Η εξέταση δεν κρατάει περισσότερο από 10 λεπτά ενώ η διάγνωση είναι άμεση.