Τα αίτια και ο τρόπος αντιμετώπισης της ανδρική υπογονιμότητας (Μέθοδος μέθοδος TESE & Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Τα αίτια και ο τρόπος αντιμετώπισης της ανδρική υπογονιμότητας (Μέθοδος μέθοδος TESE & Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Τα αίτια και ο τρόπος αντιμετώπισης της ανδρική υπογονιμότητας (Μέθοδος μέθοδος TESE & Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

 

Το 1/3 των περιπτώσεων υπογονιμότητας σχετίζεται άμεσα με τον ανδρικό παράγοντα.

Τα προβλήματα  στην ανδρική γονιμότητα μπορεί να  προκληθούν από διάφορα ζητήματα υγείας. Συνήθως αφορούν προβλήματα ποσότητας, κινητικότητας και μορφολογίας των σπερματοζωαρίων. Επίσης αφορούν προβλήματα εκσπερμάτωσης, προσωπική υγεία και τρόπος ζωής.

Αίτια ανδρικής υπογονιμότητας

•             Ιδιοπαθής υπογονιμότητα

•             Κιρσοκήλη

•             Ενδοκρινικά αίτια

•             Λοιμώξεις

•             Κρυψορχία

•             Σεξουαλικές διαταραχές

•             Συστηματικές παθήσεις

•             Αντισπερµατικά αντισώματα

•             Όγκοι όρχεων

•             Απόφραξη

•             Λοιπές αιτίες

 


Διαγνωστική προσέγγιση

H διάγνωση τίθεται με το σπερμόδιαγραμμα καθώς και άλλες εξετάσεις που μπορεί να ζητηθούν.

Είναι απαραίτητο να γίνει η λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση καθώς και ορμονολογικός έλεγχος και ιστολογικός και γενετικός έλεγχος όπου κρίνεται απαραίτητο,  με σκοπό να εντοπιστεί η αιτία της υπογονιμότητας.


Θεραπευτική αντιμετώπιση

Μερικές φορές ο  τρόπος ζωής μπορεί να ευθύνεται για τη φτωχή ποιότητα σπέρματος  π.χ. κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, χρήση στεροειδών αναβολικών και αύξηση της θερμοκρασίας του οσχέου.


Ορμονική αγωγή και χειρουργική θεραπεία όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η μέθοδος TESE χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις   μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Ακολουθώντας την συγκεκριμένη μέθοδο τα σπερματοζωάρια μπορούν να βρεθούν στους όρχεις και παράλληλα με τη μέθοδο ICSI επιτυγχάνεται  η γονιμοποίηση του ωαρίου της συντρόφου.

 

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Είναι μια τεχνική που περιλαμβάνει την κατευθείαν εισαγωγή ενός και μόνο σπερματοζωαρίου μέσα στο ωάριο με τη χρήση ειδικής βελόνας. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις με σοβαρές διαταραχές του σπερμοδιαγράμματος ή περιπτώσεις αζωοσπερμίας (οπότε συλλέγουμε το σπέρμα κατευθείαν από τον ορχικό ιστό) καθώς και σε περιπτώσεις αποτυχίας γονιμοποίησης του ωαρίου με κλασικό IVF σε προηγούμενη προσπάθεια.

 

© 2021 Chandakas Clinic. Powered by κατασκευή ιστοσελίδων